O Nás

 

Všetky modely dodávame už aj s elektrickým motorom. (voliteľné), a nastavujeme nový štandard pre bezvýkopové technológie . Zdrojom energie môže byť batéria alebo verejná mestská sieť (káblové pripojenie).

               Zastupujeme dánsku spoločnosť SCANDINAVIAN NO-DIG CENTRE, vyrábajúcu a predávajúcu bezvýkopové technológie (PIPEBURSTERS). Zariadenie nahrádza staré potrubie novým, bez potreby jeho odkopania.

Stroje a zariadenia sú využívané na opravu a rekonštrukciu existujúcich inžinierskych sietí: vodovodov, plynovodov a kanalizácií.

Inovatívny dizajn a riešenie použité pre Pipebursting, spravili spoločnosť jedným z najdôležitejších hráčov v bezvýkopových technológiach na trhu.

Po celom svete je Scandinavian No-Dig Centre známe nielen ako dodávateľ technologických zariadení, ale aj ako informačné centrum pre inžinierov, projektantov a pre stavebné firmy používajúce tieto technológie.

Origínálny škandinávsky dizajn a riešenia šité na mieru urobili systém No-Dig jedným z najpopulárnejších rekonštrukčných bezvýkopových systémov na svete.

Comments are closed