T87 Pipeburster

T87 je náš najuniverzálnejší model. Bežne sa používa vo vodnom, odpodovom a plynárenskom priemysle. Rozsah  od Ø75 mm do Ø400 mm. Ťažná kapacita 87 ton.

Všetky modely dodávame už aj s elektrickým motorom. (voliteľné), a nastavujeme nový štandard pre bezvýkopové technológie . Zdrojom energie môže byť batéria alebo verejná mestská sieť (káblové pripojenie).

Comments are closed