Pipebursters

Kompletná rada produktov profesionálnych zariadení na bezvýkopové No-Dig technológie.

Stroje a zariadenia sú využívané na opravu a rekonštrukciu existujúcich inžinierskych sieti: vodovodov, plynovodov a kanalizácie.

Comments are closed